Onderwijsresultaten voortgezet onderwijs

Jaarlijks produceert de Inspectie van het Onderwijs overzichten van de onderwijsresultaten voor de vestigingen in het voortgezet onderwijs in Nederland. De onderliggende onderwijsresultaten vo vormen de basis voor de beoordeling van de standaard Onderwijsresultaten 1 in het toezichtkader van de inspectie.

Deze bestanden zijn ook te vinden op de website van DANS/KNAW. Hier vindt u tevens eerdere jaren en achtergrondbestanden per indicator.

Coronacrisis

Het jaar 2021 is een bijzonder jaar vanwege de effecten van de coronacrisis. Specifiek voor Onderwijsresultaten voortgezet onderwijs 2021 geldt daarom het volgende:

Als gevolg van de coronacrisis past de Inspectie van het Onderwijs de werkwijze rond de beoordeling van de onderwijsresultaten aan. De coronacrisis beïnvloedt deze resultaten, en dit ligt voor een deel buiten de invloedssfeer van besturen en scholen.

Scholen worden daarom in het schooljaar 2021/2022 niet beoordeeld op de resultaten en er vindt geen publicatie plaats van de onderwijsresultatenoverzichten op onze website.

Uitgebreide informatie over de onderwijsresultaten en corona vindt u op de pagina Onderwijsresultatenmodel voortgezet onderwijs.

De bestanden worden u zonder verdere voorwaarden aangeboden, anders dan een verplichte bronvermelding.

Mocht u vragen hebben over deze bestanden,  dan kunt u die stellen aan het Loket Onderwijsinspectie  onder vermelding van “Open Data”.

De Inspectie van het Onderwijs stelt de open data bestanden zorgvuldig samen en zet zich ervoor in om de gegevens zo correct en compleet mogelijk ter beschikking te stellen. Het registreren van gegevens is echter mensenwerk waarbij soms fouten worden gemaakt. Daarnaast treden er veranderingen op in het onderwijsveld, de uitvoering van het toezicht en de opslag van gegevens, wat invloed heeft op de inhoud van de beschikbare informatie. De variabelen en eventuele bijzonderheden worden daarom per open data bestand toegelicht.