Onderwijsresultaten voortgezet onderwijs 2019

In dit bestand vindt u per vestiging, per onderwijssoort de onderwijsresultaten van het voortgezet onderwijs. Jaarlijks produceert de Inspectie van het Onderwijs overzichten van deze onderwijsresultaten. De onderliggende onderwijsresultaten vo vormen de basis voor de beoordeling van de standaard Onderwijsresultaten 1 in het toezichtkader van de inspectie.