Onderwijsresultaten voortgezet onderwijs 2024

In dit bestand vindt u per vestiging, per onderwijssoort de onderwijsresultaten van het voortgezet onderwijs. Jaarlijks produceert de Inspectie van het Onderwijs overzichten van deze onderwijsresultaten. De onderliggende onderwijsresultaten vo vormen de basis voor de beoordeling van de standaard Resultaten (OR1) in het toezichtkader van de inspectie.

Vanaf 2021 vindt de publicatie van de onderwijsresultaten plaats via Scholen op de Kaart en op deze pagina van Open Data van de Inspectie van het Onderwijs. Scholen en besturen kunnen hun resultaten inzien op het Internet Schooldossier van de onderwijsinspectie. 
Op de website van DANS/KNAW vindt u onderwijsresultaten van eerdere jaren.

Coronacrisis

In verband met de effecten van de coronacrisis zijn de leerresultaten van het schooljaar 2020/2021 geen betrouwbare graadmeter voor de onderwijskwaliteit. Bij de berekening van de driejaarsgemiddelden van de verschillende indicatoren blijven de resultaten van 2020/2021 dan ook buiten beschouwing.

Uitgebreide informatie over de onderwijsresultaten en corona vindt u op de pagina Onderwijsresultatenmodel voortgezet onderwijs.

•    Onderwijsresultaten voortgezet onderwijs 2024
•    Bestandsbeschrijving onderwijsresultaten voortgezet onderwijs
•    Uitgebreide toelichting op de bestanden 

De bestanden worden u zonder verdere voorwaarden aangeboden, anders dan een verplichte bronvermelding.
Mocht u vragen hebben over deze bestanden,  dan kunt u die stellen via ons contactformulier onder vermelding van “Open Data”.


De Inspectie van het Onderwijs stelt de open data bestanden zorgvuldig samen en zet zich ervoor in om de gegevens zo correct en compleet mogelijk ter beschikking te stellen. Het registreren van gegevens is echter mensenwerk waarbij soms fouten worden gemaakt. Daarnaast treden er veranderingen op in het onderwijsveld, de uitvoering van het toezicht en de opslag van gegevens, wat invloed heeft op de inhoud van de beschikbare informatie. De variabelen en eventuele bijzonderheden worden daarom per open data bestand toegelicht.