Onderwijsresultaten voortgezet onderwijs 2021

In dit bestand vindt u per vestiging, per onderwijssoort de onderwijsresultaten van het voortgezet onderwijs. Jaarlijks produceert de Inspectie van het Onderwijs overzichten van deze onderwijsresultaten. De onderliggende onderwijsresultaten vo vormen de basis voor de beoordeling van de standaard Onderwijsresultaten 1 in het toezichtkader van de inspectie.

Coronacrisis

Het jaar 2021 is een bijzonder jaar vanwege de effecten van de coronacrisis. Specifiek voor Onderwijsresultaten voortgezet onderwijs
2021 geldt daarom het volgende:

Als gevolg van de coronacrisis past de Inspectie van het Onderwijs de werkwijze rond de beoordeling van de onderwijsresultaten aan. De coronacrisis beïnvloedt deze resultaten, en dit ligt voor een deel buiten de invloedssfeer van besturen en scholen.

Scholen worden daarom in het schooljaar 2021/2022 niet beoordeeld op de resultaten en er vindt geen publicatie plaats van de onderwijsresultatenoverzichten op onze website.

Uitgebreide informatie over de onderwijsresultaten en corona vindt u op de pagina Onderwijsresultatenmodel voortgezet onderwijs.