Over ons

Wij zijn de Inspectie van het Onderwijs. In het belang van ruim 4 miljoen leerlingen en studenten houden wij toezicht op het Nederlandse onderwijs. Want elke leerling en iedere student heeft recht op goed onderwijs. Daarom onderzoeken wij wat er goed gaat, wat er beter kan, en wat er beter móet. Van de kinderopvang tot en met het hoger onderwijs. Van de allerkleinsten tot de afgestudeerden.

Jaarverslagen en jaarwerkplan

Wilt u meer weten over de inspectie? In onze jaarverslagen schetsen we de belangrijkste ontwikkelingen die zich in het voorgaande jaar in onze organisatie en in ons werk voordeden. U leest wat we hebben gedaan, en met welke middelen en capaciteit we dat deden. In ons jaarwerkplan stellen we vast waar we ons toezicht het komende jaar op richten. Ook leest u met wie en hoe de inspectie samenwerkt en wat de andere taken van de inspectie zijn.