Ons verhaal

Wij zijn de Inspectie van het Onderwijs. In het belang van ruim 4 miljoen leerlingen en studenten houden wij toezicht op het Nederlandse onderwijs. Want elke leerling en iedere student heeft recht op goed onderwijs. Daarom onderzoeken wij wat er goed gaat, wat er beter kan, en wat er beter móet. Van de kinderopvang tot en met het hoger onderwijs. Van de allerkleinsten tot de afgestudeerden.

Samen naar goed onderwijs

Goed onderwijs geeft ieder kind de basis voor een kansrijke toekomst. Wat je van school meekrijgt, neem je de rest van je leven mee. En goed onderwijs voor iedereen is onmisbaar voor een welvarende en democratische samenleving.

Leraren, schoolleiders, onderwijsbestuurders en vele anderen zetten zich in voor de toekomst van al die kinderen en jongeren. Elke dag opnieuw, met hart en ziel. Net als wij, de mensen van de inspectie.

Ondanks de inzet van ons allen staat het onderwijs onder druk. Daarover bestaan zorgen in het onderwijs zelf, in de politiek, in de samenleving en bij ons. Het vraagt om gezamenlijke actie. Ieder vanuit zijn eigen rol, samen voor hetzelfde doel.

Hoe we te werk gaan

Wij als inspectie onderzoeken het onderwijs als geheel, spreken met onderwijsbesturen en kijken mee in de klas. We zijn gesprekspartner en klankbord. Wat we tegenkomen beoordelen we zorgvuldig en onafhankelijk. Vanuit de wetten en regels waaraan het Nederlandse onderwijs moet voldoen.

Haalt een school of opleiding het beste uit hun leerlingen of studenten? Dan vertellen we het graag verder, zodat we er allemaal voordeel van hebben. We zeggen het ook duidelijk als de kwaliteit onvoldoende is of het onderwijsgeld niet goed wordt besteed. En we zien erop toe dat het ook echt beter wordt. Daar mogen de leerlingen, studenten en hun ouders op vertrouwen. Wordt het niet beter, dan grijpen we in.

Onze missie

Goed onderwijs maken we samen. En als inspectie bekijken wij voortdurend hoe ons eigen werk daaraan zo goed mogelijk bijdraagt. Dat is namelijk onze missie: effectief toezicht voor beter onderwijs. Wij zijn de Inspectie van het Onderwijs. Al meer dan 200 jaar.