Onderzoekskader Nederlands onderwijs in het buitenland

In het Onderzoekskader 2019 primair en voortgezet onderwijs staat hoe de inspectie werkt, wat wij precies beoordelen en wanneer het onderwijs van Nederlands onderwijs in het buitenland van voldoende kwaliteit is. Zo weten scholen en besturen wat ze van (het toezicht van) de inspectie kunnen verwachten.

Opbouw van de verschillende onderzoekskaders

Voor Nederlands dagonderwijs in het buitenland, NTC-onderwijs en afstandsonderwijs gelden dezelfde kaders. Er is een onderzoekskader voor het primair onderwijs en een voor het voortgezet onderwijs. De kaders zijn afgeleid van de onderzoekskaders in Nederland en ook de terminologie is zoveel mogelijk hetzelfde.

De kaders zijn opgebouwd rondom 3 elementaire vragen over de betekenis van het onderwijs:

  • Leren de leerlingen genoeg?
  • Krijgen de leerlingen goed les?
  • Zijn de leerlingen veilig?

De randvoorwaarden kwaliteitszorg en financiën moeten op orde zijn om aan deze criteria te kunnen voldoen.

Om antwoord te kunnen geven op deze 3 vragen en te kunnen voldoen aan de randvoorwaarden, is het kader opgedeeld in 5 kwaliteitsgebieden:

  • Onderwijsproces
  • Schoolklimaat
  • Onderwijsresultaten
  • Kwaliteitszorg en ambitie
  • Financieel beheer

Onder elk kwaliteitsgebied valt een aantal standaarden, zoals het aanbod, het didactisch handelen, het pedagogisch klimaat en de kwaliteitscultuur. Nieuw is het kwaliteitsgebied Financieel beheer, waar we met name kijken naar de continuïteit.

Landelijk genormeerde toetsen Nederlands, Engels en Wiskunde geen wettelijke eis

Afnemen van landelijk genormeerde toetsen voor Nederlands, Engels en Wiskunde in het voortgezet onderwijs is geen wettelijke eis meer. Dit geldt ook voor Nederlandse scholen in het buitenland.

Met invoering van de wet Bisschop zijn middelbare scholen in Nederland niet meer wettelijk verplicht landelijk genormeerde toetsen af te nemen voor Nederlands, Engels en Wiskunde. Dit geldt ook voor de scholen in het buitenland. 

Afname van de toetsen levert in het buitenland vaak wel goede informatie over het niveau van leerlingen in vergelijking met het niveau in Nederland op. Daarnaast leveren veel toetsen ook in diagnostische zin veel informatie. Afname van deze toetsen heeft dan ook vaak wel degelijk zin.