Soorten onderwijs

Bijna 13.000 Nederlandse en Vlaamse leerlingen volgen Nederlands onderwijs in het buitenland dat wordt gesubsidieerd door de Nederlandse overheid.

Nederlands onderwijs in het buitenland

Het Nederlandse onderwijs in het buitenland kent drie varianten:

Daarnaast zijn er nog Europese scholen waar ook Nederlands onderwijs gevolgd kan worden.

Dagscholen verzorgen volledig Nederlands onderwijs op het niveau van primair of voortgezet onderwijs. NTC-scholen verzorgen ongeveer 3 uur per week onderwijs in de Nederlandse taal en cultuur, op het niveau van primair en/of voortgezet onderwijs. 
Instellingen voor afstandsonderwijs verzorgen Nederlands onderwijs in het buitenland in een of meerdere vakken (waaronder in elk geval Nederlandse taal) op afstand.

De scholen werken vaak in een heel uiteenlopende context. Ze verschillen onderling sterk in leerlingenpopulatie, aantal leerlingen, samenstelling en kwaliteit van het personeel en bestuurlijke continuïteit. Dagscholen en instellingen voor afstandsonderwijs hebben doorgaans de meest stabiele structuur. Zij hebben meestal een bestuur en leraren die voor een langere periode aan de school of instelling zijn verbonden. NTC-scholen hebben vaker te maken met wisselingen onder zowel leerlingen, leraren als bestuursleden.