Soorten onderwijs

Ruim dertienduizend Nederlandse en Vlaamse leerlingen volgen Nederlands onderwijs in het buitenland, dat wordt gesubsidieerd door de Nederlandse overheid.

Nederlands onderwijs in het buitenland

Het Nederlandse onderwijs in het buitenland kent drie varianten:

  1. Dagscholen
  2. Nederlandse Taal- en Cultuur scholen (NTC)
  3. Instellingen voor afstandsonderwijs

Daarnaast zijn er nog Europese scholen waar ook Nederlands onderwijs gevolgd kan worden.

Dagscholen verzorgen volledig Nederlands onderwijs op het niveau van primair of voortgezet onderwijs. NTC-scholen verzorgen ongeveer drie uur per week onderwijs in de Nederlandse taal en cultuur, op het niveau van primair en/of voortgezet onderwijs. 
Instellingen voor afstandsonderwijs verzorgen onderwijs in een of meerdere vakken (waaronder in elk geval Nederlandse taal) op afstand, in die situaties waarin leerlingen niet in staat zijn om onderwijs op een locatie te volgen (bijvoorbeeld omdat zij erg afgelegen wonen in het buitenland.

Verschillen en overeenkomsten

Scholen verschillen onderling sterk in leerlingenpopulatie, samenstelling en kwaliteit van het personeel en bestuurlijke continuïteit. Dagscholen en instellingen voor afstandsonderwijs hebben doorgaans de meest stabiele structuur. Zij hebben een bestuur en leraren die voor een langere periode aan de school of instelling zijn verbonden. NTC-scholen hebben te maken met veel mutaties (25 procent per jaar) onder zowel leerlingen, leraren als bestuursleden.