Onderwijs in Nederlandse taal- en cultuur

De meeste Nederlandse scholen in het buitenland verzorgen onderwijs in Nederlandse taal en cultuur. Dit zijn de NTC-scholen: ongeveer 170 scholen die aan bijna 10.000 leerlingen onderwijs geven. NTC-scholen worden meestal opgericht door ouders. Een schoolbestuur heeft bijna altijd 1 school onder zich.

Inhoud van het onderwijs

NTC-scholen verzorgen lessen in de Nederlandse taal en cultuur gedurende 3 uur per week. Dit gebeurt vaak na schooltijd en/of op zaterdagochtend, waarbij de leerlingen van verschillende dagscholen komen. Soms zijn de NTC-lessen geïntegreerd in het programma van de dagschool onder de reguliere schooltijd. NTC-leerlingen volgen dan dagonderwijs op reguliere (internationale) scholen.

In het primair onderwijs staan de kerndoelen en Nederlandse taal en cultuur centraal en werken de scholen aan de referentieniveaus voor taal. In het voortgezet onderwijs richten scholen zich op afsluiting met een examen. In veel gevallen maken NTC-scholen gebruik van de gebouwen en faciliteiten van lokale scholen.