Europese scholen

Europese scholen zijn in eerste instantie opgericht voor kinderen van ambtenaren van de Europese Unie. Ook een aantal internationale organisaties en bedrijven heeft een contract afgesloten met de Europese scholen. Overige leerlingen worden onder bepaalde voorwaarden toegelaten.

Iedere Europese school heeft een afdeling voor kleuteronderwijs (2 jaar), lager onderwijs (5 jaar) en voortgezet onderwijs (7 jaar) en volgt het programma dat centraal voor deze scholen wordt vastgesteld. Het onderwijs wordt afgesloten met het Europees Baccalaureaat. Dit diploma geeft toegang tot het hoger en wetenschappelijk onderwijs in alle lidstaten van de Europese Unie.

Oorspronkelijke en geassocieerde Europese scholen

Naast de oorspronkelijke Europese scholen zijn er geassocieerde Europese scholen. Zij volgen hetzelfde programma en kennen dezelfde structuur als de oorspronkelijke Europese scholen, maar zijn op financieel, juridisch en administratief vlak ingebed in de nationale context van de lidstaten waar zij gevestigd zijn.

Toezicht

Een Raad van inspecteurs houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs in de Europese scholen. Elke lidstaat, waaronder Nederland, is daarin vertegenwoordigd. De Raad van inspecteurs is tevens verantwoordelijk voor de accreditatie-onderzoeken op de geassocieerde scholen.

Kwaliteit Europese scholen

  • oorspronkelijke Europese scholen
  • geassocieerde Europese scholen