Inspectierapporten Nederlandse scholen in het buitenland

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op scholen voor primair en voortgezet onderwijs in het buitenland. Daaronder vallen dagscholen, scholen voor Nederlandse Taal en Cultuur (NTC) en afstandsonderwijs. Op deze pagina vindt u de meest recente inspectierapporten van de scholen voor voortgezet onderwijs die de inspectie beoordeeld heeft. Ze staan alfabetisch op land.

De inspectierapporten van de scholen voor primair onderwijs vindt u op onze website met toezichtresultaten.