Integraal toezicht op de samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs

Het toezicht is veranderd vanaf 1 aug 2017. Tegenwoordig zijn de werkwijze en het waarderingskader opgenomen in het Onderzoekskader 2017 per sector.