Toezichtkader kinderopvang 2014

Kader waarbinnen de Inspectie van het onderwijs haar interbestuurlijk toezicht in het kader van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko) uitvoert. Gemeenten zijn belast met eerstelijnstoezicht. De inspectie wil met haar toezicht bijdragen aan het bevorderen dat alle gemeente in Nederland de kwaliteit in de kinderopvang op hoog niveau brengen en/of houden.