Toezichtkader primair en voortgezet onderwijs 2012

Het Toezichtskader po/vo 2012 beschrijft het toezicht op het basis- en voortgezet onderwijs tot 1 augustus 2017. Tegenwoordig zijn de werkwijze en het waarderingskader opgenomen in het Onderzoekskader 2017.

Toezichtkaders van de inspectie bevatten doorgaans twee elementen:

  • werkwijze die de inspectie bij haar toezicht hanteert (het hoe)
  • kwaliteitsaspecten en indicatoren (het waarderingskader) waarop scholen worden beoordeeld (het wat)