Onderzoekskader 2016 voor het toezicht op de samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven (SBB)

In dit onderzoekskader 2016 beschrijft de Inspectie van het Onderwijs hoe zij toezicht houdt op de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Beroepsleven.