Waarderingskader kinderopvang 2014

Het Waarderingskader Kinderopvang 2014 is een nadere uitwerking van het Toezichtkader Kinderopvang 2014 dat de minister van OCW in februari 2014 vastgesteld heeft. Het waarderingskader laat zien hoe de Inspectie 'kijkt' naar gemeenten en hoe zij tot haar oordeel komt over de taakuitvoering van de gemeente.