Toezichtkader bve 2012 (formele versie)

Het toezicht is veranderd vanaf 1 aug 2017. Tegenwoordig zijn de werkwijze en het waarderingskader opgenomen in het Onderzoekskader 2017. Is uw school voor 1 aug 2017 beoordeeld en wilt u weten volgens welke normen? Kijkt u dan in onderstaand toezichtkader.