Voorlopig waarderingskader voorschoolse educatie maart 2015

In onderstaand document zijn de standaarden en portretten beschreven die we in de eerste fase van de pilots hebben betrokken. Tevens wordt het onderscheid tussen onvoldoende, voldoende en goed voor het eindoordeel en de onderliggende standaarden uitgewerkt.

Het toezicht is veranderd vanaf 1 aug 2017. Tegenwoordig zijn de werkwijze en het waarderingskader opgenomen in het Onderzoekskader 2017.