Toezichtkader niet-bekostigd primair onderwijs (2008)

Het toezicht is veranderd vanaf 1 aug 2017. Tegenwoordig zijn de werkwijze en het waarderingskader opgenomen in het Onderzoekskader 2017. Tot 1 augustus 2017 waren de werkwijze en het waarderingskader opgenomen in het zogeheten toezichtkader. Is uw school voor 1 aug 2017 beoordeeld en wilt u weten volgens welke normen? Kijkt u dan in onderstaand toezichtkader.