Rapporten scholen en instellingen op Saba

Op deze pagina vindt u de inspectierapporten van de scholen en instellingen die wij op Saba bezocht hebben.

Rapporten van vóór 1 januari 2016 vindt u op Onderwijsinspectie.archiefweb.eu.

Primair onderwijs (po)

Naam school

Rapport

Sacred Heart School (30HN)

Voortgezet onderwijs (vo)

Naam school

Rapport

Saba Comprehensive School (30GU)

Saba Comprehensive School - vmbo, praktijkonderwijs, havo (30GU)

Middelbaar beroepsonderwijs (mbo)

Naam school

Rapport

Saba Comprehensive School - mbo (30GU)

Sociale kanstrajecten jongeren

Naam

Rapport

Saba Reach Foundation (30KZ)

Expertisecentrum onderwijszorg

Naam

Rapport

Expertise Center Education Care Saba