Rapporten scholen en instellingen op Sint Eustatius

Op deze pagina vindt u de inspectierapporten van de scholen en instellingen die wij op Sint Eustatius bezocht hebben.

Rapporten van vóór 1 januari 2016 vindt u op Onderwijsinspectie.archiefweb.eu.

Primair onderwijs (po)

Naam school

Rapport

Golden Rock School (30HL)

Governor de Graaff School (30HJ)

Lynch Plantation SDA Primary School (30HK)

Bethel Methodist School (30HH)
Voortgezet onderwijs (vo)

Naam school

Rapport

Kwaliteitsonderzoek bij de Gwendoline van Putten school, afdelingen CCSLC, CVQ en CSEC (30GV)

Middelbaar beroepsonderwijs (mbo)

Naam school

Rapport

Gwendoline van Putten School

Sociale kanstrajecten jongeren

Naam

Rapport

SKJ Stichting EduPartners St. Eustatius (30LC)

Expertisecentrum onderwijszorg

Naam

Rapport

Expertise Centre Education Care St. Eustatius