Hoe houden wij toezicht?

De Inspectie van het Onderwijs houdt sinds 10 oktober 2010 toezicht op het onderwijs in Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba). Op 10 oktober 2010 kregen deze eilanden namelijk de status van bijzondere gemeenten van Nederland. De minister van OCW is verantwoordelijk voor het onderwijsbeleid op de eilanden en dat betekent dat de scholen onderdeel zijn van het onderwijssysteem van Nederland.

Rapporten over scholen en instellingen

Wij houden in Caribisch Nederland toezicht op:

  • kinderopvang
  • primair onderwijs
  • voortgezet onderwijs
  • middelbaar beroepsonderwijs
  • hoger onderwijs
  • sociale kanstrajecten jongeren
  • expertisecentra onderwijszorg

Particulier (niet bekostigd) onderwijs

Er is op dit moment één particuliere basisschool in Caribisch Nederland.