Kwaliteitsverbetering op basis van verbeterplannen

De taak van de inspectie is toezicht houden op de onderwijskwaliteit en erop toezien dat de scholen zich aan de wettelijke bepalingen houden. Om dit te kunnen beoordelen, heeft de inspectie kenmerken geformuleerd waaraan de onderwijskwaliteit in Caribisch Nederland minimaal moet voldoen (basiskwaliteit).

Het onderwijs in Caribisch Nederland onderging een aanpassing aan de nieuwe situatie.  De eerste jaren, vanaf 10 oktober 2010, lag de nadruk in het toezicht op het monitoren van de kwaliteitsverbetering. De ambities voor de kwaliteitsverbetering waren geformuleerd in de 1e Onderwijsagenda: Samen werken aan kwaliteit. Op basis van de afspraken in die Onderwijsagenda hebben de scholen en instellingen plannen vastgesteld voor de  verbeteringen van hun eigen onderwijs. De inspectie volgde het traject van verbetering en beoordeelde jaarlijks de kwaliteit van het onderwijs.