Inhaalprogramma leerachterstanden en structurele verbetering

Tijdens de  periode van de 1e Onderwijsagenda werd door alle betrokkenen hard gewerkt aan het wegwerken van achterstanden in leerprestaties. Daarnaast werden stappen gezet voor structurele verbetering van het onderwijs met als doel dat de onderwijskwaliteit in 2016 op alle scholen van een aanvaardbaar niveau zou zijn naar Nederlandse en Caribische maatstaven.

Samenwerken aan de volgende stap

Voor de verdere ontwikkeling van alle scholen zijn er afspraken gemaakt tussen alle betrokkenen in de 2e  Onderwijsagenda voor Caribisch Nederland 2017-2020 “Samenwerken aan de volgende stap”. Het doel van de Onderwijsagenda is dat alle leerlingen in Caribisch Nederland in 2020 onderwijs krijgen waarvan de kwaliteit minimaal voldoet aan Europees Nederlandse maatstaven en waarvan de kwaliteit vervolgens ook aantoonbaar blijft verbeteren.

In juni 2014 publiceerden we het rapport ‘Onderwijsverbetering in Caribisch Nederland’.

In maart 2017 publiceerden we het rapport 'De ontwikkeling van het onderwijs in Caribisch Nederland 2014-2016'.