Rapporten scholen en instellingen op Bonaire

Op deze pagina vindt u de inspectierapporten van de scholen en instellingen die wij op Bonaire bezocht hebben.

Rapporten van vóór 1 januari 2016 vindt u op Onderwijsinspectie.archiefweb.eu.

Primair onderwijs (po)

Naam school

Rapport

Basisschool Aquamarin (30KX)
Basisschool De Pelikaan
Kolegio Kristu Bon Wardador (30GK)
Het KORAAL (31MC)

Skol Amplio Papa Cornès (30GL)

Kolegio Rayo di Solo (voorheen Kolegia Reina Beatrix, 30GP)

Kolegio San Bernardo (30GM)

Kolegio San Luis Bertrán (30GN)

Kolegio Strea Briante (voorheen Watapanaschool, 30GT)

Voortgezet onderwijs (vo)

Naam school

Rapport

Scholengemeenschap Bonaire (30GR)

Scholengemeenschap Bonaire -Junior College (30GR-2) (Vervallen)

Scholengemeenschap Bonaire - Speciale Lesplaatsen (30 GR)

Scholengemeenschap Bonaire - vmbo, praktijkonderwijs (30GR-3)

Scholengemeenschap Bonaire - havo-vwo (30GR-4)

Middelbaar beroepsonderwijs (mbo)

Naam school

Rapport

Scholengemeenschap Bonaire (30GR-5)

Fundashon Mariadal Academie (31JP)
Aviation Maintenance Technician School (AMTS) (30PV)
Sociale kanstrajecten jongeren

Naam

Rapport

SKJ Forma Bonaire (30LB)

Expertisecentrum Onderwijs Zorg

Naam

Rapport

Expertisecentrum Onderwijs Zorg Bonaire