Bijgestelde onderzoekskaders van kracht per 1 augustus 2023

Vanaf 1 augustus 2023 voert de inspectie onderzoeken uit met bijgestelde onderzoekskaders. De kaders zijn op 6 juli 2023 vastgesteld door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Nieuw in de kaders voor het funderend onderwijs en het mbo is de standaard Basisvaardigheden (OP0). Verder zijn in het funderend onderwijs de teksten van de standaarden Zicht op ontwikkeling en begeleiding (OP2) en Pedagogisch didactisch-handelen (OP3) verduidelijkt. Ten slotte heeft de inspectie het kader op verschillende plaatsen aangepast vanwege veranderde wet- en regelgeving.

De volgende kaders zijn bijgesteld:

Alle onderzoeken die na 1 augustus starten, voeren we volgens de nieuwe kaders uit. 

Krijgt u een herstelonderzoek? De inspecteur onderzoekt dan de standaarden die eerder als onvoldoende beoordeeld zijn. Als de inspecteur daar aanleiding toe ziet, kan de inspecteur standaarden aan het onderzoek toevoegen, waaronder OP0.

Naast de bovengenoemde onderzoekskaders hebben we ook het Advieskader nieuwe scholen bijgesteld. 

Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs