Standaard basisvaardigheden nieuw in het onderzoekskader

Het verbeteren van de basisvaardigheden van leerlingen, had altijd al onze aandacht in het toezicht. Vanaf 1 augustus 2023 leggen we er extra focus op met een aparte standaard in de onderzoekskaders. 

In de nieuwe Standaard basisvaardigheden (OP0) kijken we in het funderend onderwijs naar het curriculum voor Nederlandse taal, rekenen-wiskunde en burgerschap. Het gaat erom dat er op school bewuste keuzes gemaakt worden in het plannen en uitvoeren van het curriculum op de basisvaardigheden. En vervolgens kijken we of we dit terugzien in de klas. Dat betekent onder andere dat het onderwijspersoneel zich goed kan verantwoorden over de doelen waaraan ze werken.

Toezicht op basisvaardigheden in het mbo

In het mbo kijken we bij een opleiding naar de uitvoering van het onderwijs op Nederlandse taal, rekenen en burgerschap. Het gaat erom dat er op opleidingsniveau bewuste keuzes gemaakt worden in het onderwijsprogramma op de basisvaardigheden en dat de opleiding studenten in staat stelt om de benodigde kennis en vaardigheden op de basisvaardigheden eigen te maken.

Blijvende aandacht voor besturing en sturing en voor het brede curriculum

Verder blijft er in het onderzoekskader volop aandacht voor de manier waarop bestuurd en gestuurd wordt op de basisvaardigheden. Dat blijft opgenomen in de kwaliteitsgebieden BKA (Besturing, kwaliteitszorg en ambitie) en SKA (Sturen, kwaliteitszorg en ambitie). Dit is niet gewijzigd ten opzichte van onze huidige werkwijze.

De andere onderdelen van het curriculum en het onderwijs blijven vanzelfsprekend ook van groot belang en blijven deel uitmaken van de Standaard aanbod (OP1). 

Oordeel op schoolniveau in het funderend onderwijs

In het funderend onderwijs tellen een aantal standaarden zwaarder mee in het oordeel op schoolniveau. Dit geldt nu voor de standaarden Resultaten, Zicht op ontwikkeling en begeleiding, Pedagogisch-didactisch handelen en Veiligheid. Vanaf 1 augustus 2024 geldt dit ook voor de standaard Basisvaardigheden. In het komende schooljaar 2023-2024 heeft de standaard nog geen extra gewicht.

Ook aanpassingen voor de standaarden OP2 en OP3

Naast de toevoeging van de nieuwe standaard Basisvaardigheden, verduidelijken we ook de standaarden Zicht op ontwikkeling en begeleiding (OP2) en Pedagogisch-didactisch handelen (OP3) in het funderend onderwijs. 

Overleg en afstemming met het onderwijsveld en vaststelling door de ministers

Meermaals, voor het laatst in mei 2023, bespraken we de wijzigingen van de onderzoekskaders met het georganiseerd onderwijsveld, zoals vertegenwoordigd in het zogenoemde ringenoverleg. Binnenkort bieden we de ministers de kaders aan. Nadat zij de nieuwe kaders hebben vastgesteld, worden ze gepubliceerd in de Staatscourant. Wij zullen ze dan op onze website plaatsen.