Standaard Basisvaardigheden nieuw in het onderzoekskader

Het verbeteren van de basisvaardigheden van leerlingen had altijd al onze aandacht in het toezicht. Vanaf 1 augustus 2023 leggen we er extra focus op. Dit met een aparte standaard in de onderzoekskaders. 

In de nieuwe standaard Basisvaardigheden (OP0) kijken we in het funderend onderwijs naar het curriculum voor Nederlandse taal, rekenen-wiskunde en burgerschap. Het gaat erom dat er op school bewuste keuzes gemaakt worden in het plannen en uitvoeren van het curriculum op de basisvaardigheden. En vervolgens kijken we of we dit terugzien in de klas. Dat betekent onder andere dat het onderwijspersoneel zich goed kan verantwoorden over de doelen waaraan ze werken.

Toezicht op basisvaardigheden in het mbo

In het mbo kijken we bij een opleiding naar de uitvoering van het onderwijs op Nederlandse taal, rekenen en burgerschap. Het gaat erom dat er op opleidingsniveau bewuste keuzes gemaakt worden in het onderwijsprogramma op de basisvaardigheden. Maar ook dat de opleiding studenten in staat stelt om de benodigde kennis en vaardigheden op de basisvaardigheden eigen te maken.

Blijvende aandacht voor besturing en sturing, en voor het brede curriculum

Verder blijft er in het onderzoekskader volop aandacht voor de manier waarop bestuurd en gestuurd wordt op de basisvaardigheden. Dat blijft opgenomen in de kwaliteitsgebieden BKA (Besturing, kwaliteitszorg en ambitie) en SKA (Sturen, kwaliteitszorg en ambitie). Dit is niet gewijzigd ten opzichte van onze huidige werkwijze.

De andere onderdelen van het curriculum en het onderwijs blijven vanzelfsprekend ook van groot belang. Deze onderdelen blijven deel uitmaken van de standaard Aanbod (OP1). 

Ook aanpassingen voor de standaarden OP2 en OP3

Naast de toevoeging van de nieuwe standaard Basisvaardigheden, verduidelijken we ook de standaarden Zicht op ontwikkeling en begeleiding (OP2) en Pedagogisch-didactisch handelen (OP3) in het funderend onderwijs. 

Overleg en afstemming met het onderwijsveld

We bespreken de wijzigingen van de onderzoekskaders vaak met het georganiseerd onderwijsveld. Het veld is vertegenwoordigd in het zogenoemde ringenoverleg. In mei 2023 bespraken we dit voor het laatst.

De tekst van de standaard