Overleg met het onderwijsveld (De Ringen)

Ieder kwartaal overlegt de inspectie met vertegenwoordigers uit het onderwijsveld en andere betrokkenen (georganiseerd onderwijsveld). Zij zijn georganiseerd in zogeheten Ringen.

Wie zitten er in De Ringen?

Vertegenwoordigers in De Ringen
Ring 1 Ring 2
Aob Connect Groen
AVS Oudervereniging Balans
CNV Onderwijs ISBO
JOB Sectorraad Gespecialiseerd onderwijs
LAKS NJPV 
MBO Raad NMV
NRTO Siméa 
Ouders & Onderwijs SHON
PO-Raad VBS
VO-Raad Verus
Externe voorzitter VGS
Inspectie van het Onderwijs Vereniging van Vrijescholen
VOO
VOS/ABB
Externe voorzitter
Inspectie van het Onderwijs
Sectorraad Praktijkonderwijs

Geplande bijeenkomsten