De versterking van ons toezicht

Als Inspectie van het Onderwijs versterken we de komende jaren ons toezicht in het funderend onderwijs en het mbo. Daarin focussen we ons op het versterken van de basisvaardigheden van leerlingen en de sociale veiligheid op scholen. Ook zoeken we naar een betere balans tussen toezicht op scholen, besturen en het stelsel. Om die balans te verbeteren, versterken we de komende tijd het directe toezicht op scholen. Verder grijpen we sneller in bij scholen en besturen waar we tekortkomingen zien.

Basisvaardigheden in het onderzoekskader

Om de basisvaardigheden van leerlingen te versterken, kijken we in ons toezicht nu ook al naar basisvaardigheden. Maar vanaf augustus 2023 willen we het ook als aparte standaard toevoegen aan ons onderzoekskader. Daarnaast concretiseren we een aantal teksten in het onderzoekskader, met name binnen het kwaliteitsgebied onderwijsproces, waar straks helderder staat wat we verwachten. Over deze bijstellingen in het onderzoekskader hebben we in februari een goed overleg gevoerd met het georganiseerd onderwijsveld (de Ringen). In mei spreken we hierover voor de derde en laatste keer met de Ringen.

Meer aandacht voor sociale veiligheid

In ons toezicht gaan we ook meer aandacht besteden aan sociale veiligheid. Onder meer door een uniforme manier van werken als we er signalen over ontvangen.

Aantal veranderingen al in gang gezet

De versterking zal fasegewijs plaatsvinden. We hebben al een aantal veranderingen in gang gezet. Zo stellen we instellingsrapporten sneller vast dan voorheen. Daarmee bevorderen we dat verbeteringen eerder opgepakt worden als de onderwijskwaliteit onvoldoende is. Ook doen we vaker onderzoek als we risico’s waarnemen op een school. 

Steekproef kwaliteitsonderzoeken

Voor een betere balans tussen het toezicht op school-, bestuur- en stelselniveau voeren we vanaf september 2023 zogenaamde steekproef kwaliteitsonderzoeken (SKO’s) uit in het funderend onderwijs. Bij zo’n onderzoek observeren inspecteurs lessen en analyseren ze gegevens die de school bijhoudt. Ook voeren ze gesprekken met betrokkenen. Met deze SKO’s willen we een representatief beeld krijgen van de onderwijskwaliteit op de Nederlandse scholen. Over de resultaten gaan we jaarlijks rapporteren in de Staat van het Onderwijs.