Onderzoekskaders: bijstelling 2023

De belangrijkste onderdelen van de bijstellingen van de onderzoekskaders per augustus 2023 waren de invoering de nieuwe standaard Basisvaardigheden (OP0) en wijzigingen in de standaarden Zicht op ontwikkeling en begeleiding (OP2) en Pedagogisch-didactisch handelen (OP3).

Webinars september 2023

In september 2023 organiseerden we 3 webinars over de veranderingen in de onderzoekskaders voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs. We informeerden ruim 1.000 deelnemers over de nieuwe standaard Basisvaardigheden (OP0) en wijzigingen in de standaarden Zicht op ontwikkeling en begeleiding (OP2) en Pedagogisch-didactisch handelen (OP3).

U kunt de webinar hieronder terugkijken. De hoofdlijnen van het verhaal kunt u onder de webinar vinden. Ook delen we een overzicht van webpagina's waar u meer informatie over onderwijs in de basisvaardigheden kunt vinden. Ten slotte beantwoorden we hier de vragen die tijdens de webinar zijn gesteld.

Hoofdlijnen

Veelgestelde vragen