Reflectiewijzer Mondelinge taalvaardigheid

Naar aanleiding van het peilingsonderzoek Mondelinge Taalvaardigheid in het basisonderwijs maakten we de Reflectiewijzer Mondelinge taalvaardigheid. Deze reflectiewijzer, in de vorm van een waaier, stuurden we naar taalcoördinatoren op alle basisscholen in Nederland. Het instrument helpt schoolteams om in gesprek te gaan over het mondelinge taalonderwijs op school.

Omslag Reflectiewijzer Mondelinge taalvaardigheid

In gesprek over mondelinge taalonderwijs op school

In de reflectiewijzer komen de volgende aspecten aan bod:

  1. Mondelinge taalonderwijs op onze school
  2. Leerstofaanbod
  3. Tijd voor mondelinge taalvaardigheden
  4. Didactische competenties van de leerkrachten
  5. Zicht op ontwikkeling

Verder met mondelinge taalvaardigheid op school

Op deze pagina vindt u per aspect (verwijzingen naar) aanvullende informatie, inspirerende artikelen en voorbeeldlessen.