Reflectiewijzer

Naar aanleiding van het peilingsonderzoek Mondelinge Taalvaardigheid in het basisonderwijs maakten we de Reflectiewijzer Mondelinge taalvaardigheid. Deze reflectiewijzer, in de vorm van een waaier, sturen we  naar taalcoördinatoren op alle basisscholen in Nederland. Het instrument helpt schoolteams om in gesprek te gaan over het mondelinge taalonderwijs op school.

In gesprek over mondelinge taalonderwijs op school

In de reflectiewijzer komen de volgende aspecten aan bod:

  1. Mondelinge taalonderwijs op onze school
  2. Leerstofaanbod
  3. Tijd voor mondelinge taalvaardigheden
  4. Didactische competenties van de leerkrachten
  5. Zicht op ontwikkeling

Verder met mondelinge taalvaardigheid op schoolOp deze pagina vindt u per aspect (verwijzingen naar) aanvullende informatie, inspirerende artikelen en voorbeeldlessen.