Aan de slag met onderwijs in begrijpend lezen

Wilt u op school een impuls geven aan het onderwijs in begrijpend lezen en als team aan de slag met de verdere leesontwikkeling van uw leerlingen? Ter inspiratie vindt u op onderliggende pagina's werkvormen en tips van Jantien Dhont en Joanneke Prenger van SLO. Aan de hand hiervan kunt u met uw schoolteam in gesprek gaan over de inzichten rondom effectieve didactiek en recente publicaties over effectief leesonderwijs. Overigens kunnen de werkvormen helpen om het leesonderwijs op uw school verder te ontwikkelen. 

De werkvormen helpen bij: 

  • vergroten van kennis over effectieve leesdidactiek
  • combineren van kennisopbouw en begrijpend lezen door leerlingen
  • toepassen van werkvormen om leerlingen gelezen teksten te laten verwerken
  • het geven van een impuls aan het lezen op sleutelmomenten, zoals de overgang naar groep 3, de overgang naar leren lezen en naar het lezen om te leren in de middenbouw