Onderzoekskader 2021 voor het toezicht op het (voortgezet) speciaal onderwijs

Het onderzoekskader 2021 van de Inspectie van het Onderwijs beschrijft hoe het toezicht op het (voortgezet) speciaal onderwijs is ingericht. Het onderzoekskader omvat het waarderingskader en de werkwijze.

Het onderzoekskader 2021 wordt jaarlijks geactualiseerd. De versie van 2024 is van toepassing per 1 augustus 2024 en vervangt de versie van 2023. Het onderzoekskader bevat een aantal tekstuele wijzigingen in de standaarden Zicht op ontwikkeling en begeleiding (OP2) en Pedagogisch-didactisch handelen (OP3). Verder bevat het de steekproef-kwaliteitsonderzoeken en zijn er enige aanpassingen aan nieuwe wetgeving opgenomen.