Onderzoekskader 2021 voor het toezicht op het (voortgezet) speciaal onderwijs

Het onderzoekskader 2021 van de Inspectie van het Onderwijs beschrijft hoe het toezicht op het (voortgezet) speciaal onderwijs is ingericht. Het onderzoekskader omvat het waarderingskader en de werkwijze. Dit kader wordt op 1 augustus 2021 van kracht.