Verbeteringen aan het ISD

Via online enquêtes, Klantcontact en gebruikerstests weet de inspectie steeds beter wat gebruikers graag anders zouden zien aan het Internet Schooldossier (ISD). Wij verzamelen deze verbeterideeën en houden ze tegen het licht. Doel? Het Internet Schooldossier zo bruikbaar en efficiënt mogelijk maken, zodat u er prettig mee kunt werken.

Documenten aanleveren

Feedback en verbeteringen aanleveren documenten
Feedback van ISD-gebruiker Verbetering
Het aanpassen van een document is niet mogelijk. Bij een nieuwe versie van een document moet altijd weer een nieuw document worden aangeleverd. Aangeleverde documenten kunnen al zijn gebruikt voor onze besluitvorming. Vervangen of verwijderen is in zulke gevallen niet wenselijk. In de loop van 2023* proberen we meer mogelijkheden aan te bieden. Te denken valt aan een document met deadline na het aanleveren alsnog te vervangen. Dit is dan mogelijk tot de deadline verstrijkt.
Het zou handig zijn als je meerdere documenten tegelijk kunt aanleveren. Nu moet je na elk document weer helemaal opnieuw bij stap 1 beginnen. Sinds 23 november 2021 kunt u meerdere documenten in één keer aanleveren. Daarnaast kunnen meerdere documenten in één keer worden voorzien van informatie (bijv. documenttype) of worden verwijderd.
Er moet bij het aanleveren van documenten een categorie worden gekozen, maar het aangeleverde bestand past daar niet bij. Graag toevoegen categorie ’anders’. Elk documenttype heeft unieke bewaareisen die wettelijk zijn vastgelegd. Bij een categorie ‘anders’ is het niet duidelijk hoe lang een bestand bewaard dient te worden. Dit maakt het toevoegen van een categorie ‘anders’ helaas onmogelijk. Uitbreiding van het aantal categorieën kan wél. Heeft u hiervoor een suggestie, geef dit aan ons door.

Meldingen

Feedback en verbeteringen meldingen
Feedback ISD-gebruiker Verbetering
Kan het aanmelden van kandidaten met bijvoorbeeld dyslexie vereenvoudigd worden door gemakkelijk meerdere kandidaten in één keer te kunnen aanmelden? Sinds 6 februari 2023 kunt u invullen welke faciliteiten u nodig heeft en voor hoeveel leerlingen deze faciliteiten aangevraagd moeten worden. In een overzicht kunt u per leerling (ieder een eigen rij) overige gegevens, zoals leer- en examenjaar specificeren.
Voor mijn eigen administratie zou het handig zijn als ik bijvoorbeeld met de initialen van de leerlingen zou kunnen werken. Dit maakt het ook makkelijker om een schorsing te koppelen. Nu kun je alleen zoeken op het schorsingsnummer. De AVG maakt het erg moeilijk om tegemoet te komen aan deze wens. Als persoonsgegevens niet strikt noodzakelijk zijn mogen we deze niet opvragen. Wij hebben hier wel rekening mee gehouden door de optie te geven om een naam zelf toe te voegen op de PDF-bevestiging van de melding of aanvraag. U kunt de PDF zelf uitprinten en de naam erop schrijven, om toch in deze wens tegemoet te komen en tegelijk niet de privacy van leerlingen te schenden.

Gebruikersbeheer

Feedback en verbeteringen gebruikersbeheer

Feedback van ISD-gebruiker

Verbetering
Hoe zit het nu precies met een aanpassing van een naam of een adreswijziging? Wat meld ik bij de inspectie en wat bij DUO? U kunt nu nog naam- en adreswijzigingen doorgeven via het ISD. Deze gegevens worden door DUO verwerkt en komen na maximaal drie dagen weer bij ons terug. Binnenkort is het nieuwe registratiesysteem RIO (Registatie Instellingen en Opleidingen) volledig in gebruik. Wanneer alleen nog RIO wordt gebruikt, vervalt de mogelijkheid via het ISD wijzigingen door te geven. Naar verwachting in de loop van 2023.
Er ontbreekt duidelijke informatie hoe je erachter komt wie op een grote school als het ROC de beheerder is. Het zou handig zijn als dat in het ISD naar voren komt. Vanaf Q3 2023* ziet u op de vernieuwde homepagina in het ISD en in uw account wie de beheerder is van uw onderwijsinstelling. Zo kunt u hem/haar mailen bij vragen over uw account.

Overig/algemeen

Overige feedback en verbeteringen
Feedback van ISD-gebruiker Verbetering
Het is vaak nog een zoekplaatje waar iets te vinden is of zou moeten zijn. In de eerste helft van 2023* krijgt het menu een andere indeling. U kiest op basis van onderwerp (meldingen, aanvragen, vragenlijsten) en niet meer op basis van status (aanleveren, aangeleverd).
Het zou fijn zijn als er een meldingsmogelijkheid ingebouwd kan worden. Zodat je via de mail een melding krijgt zodra de inspectie iets heeft klaargezet. In 2023* krijgt u automatisch een mail als er iets voor u klaar staat of u iets moet aanleveren. Zo wordt u proactief op de hoogte gehouden. Belangrijke mededelingen -zoals een aankondiging van een inspectiebezoek- worden altijd per mail aangekondigd.
Ik vind het lastig om een uitklapmenu te gebruiken om de juiste locatie onder een brinnummer te selecteren. Vanaf Q3 2023* wordt het makkelijker om een onderwijsinstelling te selecteren. Je hoeft dan niet meer door verschillende niveaus te klikken (uitklapmenu). Elk niveau krijgt een selectiebalk (school, locatie, niveau etc.) om gemakkelijker en overzichtelijker te kunnen selecteren.

*Aangegeven periodes in bovenstaande tabellen zijn een inschattingen om u een indicatie te geven. Er kan -door omstandigheden- worden afgeweken van deze planning.

Heeft u vragen of suggesties?

Heeft u een vraag of suggestie? Geef deze door via onze Klantcontactmonitor. Of via Klantcontact (elke werkdag van 9.00 tot 16.30 uur bereikbaar via 088-669 60 60). 

Gebruikerstests

Wilt u meedoen aan een van onze gebruikerstests? Meld u aan via dit aanmeldformulier. U krijgt bericht zodra er een gebruikerstest ingepland is.