Examen voortgezet onderwijs: rol van de inspectie

De inspectie ziet erop toe dat de afname van het centraal examen volgens de voorschriften verloopt. In bepaalde gevallen kan zij maatregelen nemen, bijvoorbeeld de afname van een examen van een kandidaat of op een school ongeldig verklaren.

Vragen over examens