Examen voortgezet onderwijs: rol van de inspectie

De inspectie ziet erop toe dat de afname van het centraal examen volgens de voorschriften verloopt. In bepaalde gevallen kan zij maatregelen nemen, bijvoorbeeld de afname van een examen van een kandidaat op een school ongeldig verklaren.

Vragen over examens

  • Leerlingen kunnen hun vragen, klachten en opmerkingen over de voortgezet onderwijs- en centrale examens stellen aan LAKS.
  • Ouders, verzorgers kunnen contact opnemen met Ouders & Onderwijs, landelijke organisatie voor alle ouders van schoolgaande kinderen.
  • Scholen en besturen nemen contact op met het Examenloket van DUO met vragen over de schoolexamens, centrale examens en CSPE. Dat geldt ook voor onregelmatigheden tijdens examens. Het Examenloket geeft zulke meldingen dan door aan de inspectie.
  • Vragen over wet- en regelgeving? Meer informatie vind je op  het Examenloket.
  • Informatie over beoordeling onderwijsresultaten na het vervallen van het centraal examen in 2020.
  • Voor vragen rond de examenperiode kunnen scholen terecht op de pagina Aandachtspunten examenperiode voor scholen.