Bewaartermijn archiefbescheiden toekennen diploma's

In hoeverre valt mijn school onder de Archiefwet? Hoe lang moet de school diploma’s bewaren? De Inspectie voor Overheidsinformatie en Erfgoed geeft in het informatieblad Archiefbeheer bij scholen uitleg over dit soort vragen.

In het informatieblad Archiefbeheer bij scholen is verduidelijkt wat de verhouding is van de Archiefwet tot de onderwijsregelgeving en tot de AVG. Ook is het overzicht van selectielijsten aangevuld. Belangrijk: diploma’s mogen alleen worden vernietigd na afloop van de termijn die in een vastgestelde selectielijst staat. Dat is óók conform de AVG en bepalingen in onderwijsregelgeving.