Deeleindexamen vmbo beroepsgerichte leerwegen voortgezet speciaal onderwijs

Leerlingen in het voorgezet speciaal onderwijs kunnen voor een vmbo-diploma beroepsgerichte leerweg een eindexamen doen dat bestaat uit twee soorten examens. Het examen is dan een combinatie van het staatsexamen voor de algemeen vormende vakken en het beroepsgerichte examen van een school voor voortgezet onderwijs. Scholen hebben hiervoor geen toestemming nodig van de inspectie.

Als de leerling is geslaagd voor het gecombineerde examen dan ontvangt hij of zij een diploma dat gelijkwaardig is aan een diploma van een reguliere school in het voortgezet onderwijs en heeft dezelfde maatschappelijke waarde. Het diploma wordt uitgegeven door het College voor Toetsen en Examens.

Alleen toegestaan voor de beroepsgerichte leerwegen vmbo

Let op: een combinatie van de 2 soorten examens is alleen toegestaan voor de vmbo-beroepsgerichte leerwegen; de basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg en gemengde leerweg.

Andere eindexamenmogelijkheden vmbo beroepsgerichte leerwegen

Leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs kunnen ook een volledig eindexamen maken op een school voor voortgezet (speciaal) onderwijs.

Vso-school met eindexamenlicentie

Leerlingen maken het volledige eindexamen op hun eigen school. Dit kan alleen als de school een eindexamenlicentie heeft of werkt met het staatsexamen. De leerlingen krijgen het diploma dan uitgereikt van hun eigen school.

Het is niet mogelijk dat een school voor voortgezet speciaal onderwijs met een examenlicentie leerlingen van een andere (vso-)school toelaat tot het eindexamen. 

Volledig eindexamen als extraneus

Het is ook mogelijk dat een leerling in het voortgezet speciaal onderwijs als extraneus het volledige eindexamen maakt op een reguliere school voor voortgezet onderwijs. Een extraneus is iemand die op een school wel examen aflegt, maar niet het volledige onderwijsprogramma volgt op die school. Meestal volgen extranei op die school wel een deel van het onderwijsprogramma.

Meer informatie over het staatsexamen voortgezet onderwijs

Zie ook