Toezicht op schoolexaminering

Leerlingen sluiten het voortgezet onderwijs af met het centrale examen én met het schoolexamen. Ook op de schoolexaminering houdt de inspectie toezicht.

Onderdeel van toezicht op besturen en scholen

In het toezicht op besturen en scholen kijken we of de afsluiting van het onderwijs zorgvuldig verloopt. Zo staat dat omschreven in onderzoekskader voortgezet onderwijs. Het schoolexamen is een belangrijk onderdeel van die afsluiting. Als het goed is, toetst het schoolexamen immers veel onderwerpen die in het centrale examen niet aan de orde komen. En alleen als de school ervoor zorgt dat je het schoolexamen volgens de regels afrondt, mag je als leerling het centrale examen afleggen.

Landelijk onderzoek schoolexamens in 2019

In 2018 en 2019 waren er incidenten in de schoolexamens die grote gevolgen hadden voor leerlingen en scholen. Daarom deed de Inspectie van het Onderwijs in 2019 onderzoek naar de schoolexaminering in het voortgezet onderwijs. Mede op basis van de resultaten van dit onderzoek werd in 2021 de Wet op het voortgezet onderwijs gewijzigd. Er kwamen nieuwe regels voor het schoolexamen.

Vervolgonderzoek 2023

In het schooljaar 2022-2023 deden we opnieuw een landelijk onderzoek naar de kwaliteit van de schoolexaminering. Doordat in de tussentijd de regels zijn aangescherpt, zijn niet alle resultaten vergelijkbaar. Uit het onderzoek bleek dat de kwaliteit van de examinering nog lang niet overal op orde is. 

Webinar

Op 16 januari 2024 vond ons webinar 'Kwaliteit schoolexamens VO' plaats, als vervolg op ons onderzoek naar de kwaliteit van schoolexaminering. Webinar gemist, of nog eens terugzien? Bekijk de opname hieronder terug. 

Leerlingen in een klas achter een computen
Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs