Onderzoekskader 2021 voor het toezicht op het voortgezet onderwijs

Het onderzoekskader 2021 van de Inspectie van het Onderwijs beschrijft hoe het toezicht op het voortgezet onderwijs is ingericht. Het onderzoekskader omvat het waarderingskader en de werkwijze.

Het onderzoekskader 2021 wordt jaarlijks geactualiseerd. De versie van 2023 is van toepassing per 1 augustus 2023 en vervangt de versie van 2022. Het onderzoekskader bevat een nieuwe standaard Basisvaardigheden (OP0) en een verduidelijking van de standaarden Zicht op ontwikkeling en begeleiding (OP2) en Pedagogisch-didactisch handelen (OP3). Verder zijn er enige aanpassingen aan nieuwe wetgeving.