Vrijwillige ouderbijdrage

Alle leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs moeten mee kunnen doen met activiteiten die de school organiseert, ook als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen. Scholen zijn verplicht dit expliciet te vermelden in de schoolgids.

Toezicht

Als Inspectie van het Onderwijs houden we toezicht op de manier waarop de school communiceert over de ouderbijdrage in de schoolgids en op de website. Als we signalen ontvangen over het niet juist omgaan met de vrijwilligheid van de ouderbijdrage, dan spreken we het bestuur van de school daarop aan. Het bestuur krijgt de gelegenheid om de informatie aan te passen. Zo nodig krijgt het bestuur een formele herstelopdracht.

Daarnaast controleren we de informatie in de schoolgids over de vrijwillige ouderbijdrage regelmatig tijdens onze reguliere onderzoeken. Bij onjuiste informatie geven wij het bestuur de opdracht om het aan te passen.

Melding maken over de vrijwillige ouderbijdrage

Denkt u dat een school niet juist omgaat met de vrijwilligheid van de ouderbijdrage of wordt niet duidelijk vermeld dat de ouderbijdrage vrijwillig is? Neem dan contact met ons op.

Meer informatie op Rijksoverheid.nl

Op de website Rijksoverheid.nl leest u meer over de vrijwillige ouderbijdrage. U vindt daar onder andere de volgende informatie: