Inspectie: informeer ouders helder dat ouderbijdrage vrijwillig is

De Inspectie van het Onderwijs vraagt aan schoolbesturen extra aandacht te geven aan de informatie over de vrijwillige ouderbijdrage

Leerlingen in een groot schoolgebouw
Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs
Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs / Wiebe Kiestra

De wet vrijwillige ouderbijdrage is afgelopen augustus aangescherpt: alle leerlingen moeten kunnen meedoen met activiteiten die de school organiseert, ook leerlingen met ouders die de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Het is belangrijk dat ouders en verzorgers weten dat de ouderbijdrage inderdaad vrijwillig is. Daarom moeten scholen volgens de wet dat bijvoorbeeld expliciet in de schoolgids vermelden.

Intussen zag de Inspectie van het Onderwijs bij een lopend onderzoek in het voortgezet onderwijs dat afgelopen schooljaar nog maar heel weinig schoolgidsen aan de wet voldeden. Daarom wil de inspectie alle onderwijsbesturen, ook die in het primair en speciaal onderwijs, nogmaals attenderen op het belang van goede communicatie rond de vrijwillige ouderbijdrage.