Uitnodiging rondetafelgesprek vrijwillige ouderbijdrage in het voortgezet onderwijs

Waar lopen scholen tegenaan bij de nieuwe wet rond de vrijwillige ouderbijdrage? Of hoe kijken ouders aan tegen de communicatie over schoolkosten? En wat zou volgens hen de oorzaak kunnen zijn dat veel schoolgidsen onduidelijk communiceren over deze ouderbijdrage? Op donderdagmiddag 6 oktober 2022 organiseert de Inspectie van het Onderwijs hierover een rondetafelgesprek, in de Jaarbeurs in Utrecht. Ouders en professioneel betrokkenen worden hiervoor van harte uitgenodigd.

Muziekles
Beeld: ©Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

De inspectie gaat in gesprek met betrokkenen uit het voortgezet onderwijs: ouders, ouders in de medezeggenschap, school- en afdelingsleiders, onderwijsbestuurders en interne toezichthouders. Daarnaast zijn betrokken onderwijsorganisaties benaderd om mee te praten. Als toehoorder zijn ook beleidsmedewerkers van het ministerie OCW aanwezig, vanwege hun  relatie tot de nieuwe wet.

Programma donderdag 6 oktober 2022 (Jaarbeurs, Utrecht):

  • 12.00 uur inloop en broodjesbuffet
  • presentatie resultaten onderzoek schoolgidsen
  • rondetafelgesprekken over duiding van de onderzoeksresultaten, en over ervaringen met de (organisatie van) vrijwillige ouderbijdrage
  • korte terugkoppeling en afsluiting
  • 16.30 uur einde.

Reiskosten van deelnemers kunnen worden vergoed, op basis van openbaar vervoer.

Aanmelden via mailadres

Belangstellenden uit de genoemde groepen worden van harte uitgenodigd zich aan te melden. Aanmelding kan door een mail aan directie_toezicht_vo@owinsp.nl. Vermeld in het onderwerp “Ouderbijdrage”, en geef in de mail aan vanuit welke instelling en uit welke functie u aanwezig zult zijn. Het aantal plaatsen is overigens beperkt; bij grote belangstelling wordt een selectie gemaakt tot een totaal van 50 gespreksdeelnemers met een zo divers mogelijke vertegenwoordiging uit de verschillende groepen.