Onderwijsinspectie – Voortgezet onderwijs

Met deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van ontwikkelingen in het (onderwijs)toezicht in het voortgezet onderwijs.

Onze eerdere edities van de nieuwsbrief Onderwijsinspectie - voortgezet onderwijs vindt u in het nieuwsbrievenarchief van de Rijksoverheid.

Frequentie
4 keer per jaar

8 edities

Nieuwsbrief inspectie: voortgezet onderwijs - juni 2020

In deze nieuwsbrief leest u onder andere over het toezicht in de komende periode. Ook informeren wij u over de beoordeling van de ...

Onderwijsinspectie – Voortgezet onderwijs | Jaargang 2019/2020, 3e editie

Nieuwsbrief inspectie: voortgezet onderwijs - Inspectie volgt onderwijs tijdens COVID-19

Inspecteurs hebben in de tweede helft van april 2020 bij een representatieve steekproef van scholen, instellingen en ...

Onderwijsinspectie – Voortgezet onderwijs | Jaargang 2019/2020

Nieuwsbrief inspectie: voortgezet onderwijs - De Staat van het Onderwijs 2020

Vandaag is de Staat van het Onderwijs 2020 gepubliceerd. Ieder jaar maken wij de staat van het onderwijs op, zoals dat in artikel ...

Onderwijsinspectie – Voortgezet onderwijs | Jaargang 2019/2020

Nieuwsbrief inspectie: toezicht tijdens coronacrisis

In deze speciale nieuwsbrief leest u dat de inspectie het toezicht aanpast vanwege de coronacrisis, en over andere onderwerpen ...

Onderwijsinspectie – Voortgezet onderwijs | Jaargang 2019/2020

Nieuwsbrief inspectie: De Financiële Staat van het Onderwijs 2018

Onderwijsinspectie – Voortgezet onderwijs | Jaargang 2019/2020

Nieuwsbrief inspectie: voortgezet onderwijs - december 2019

In deze nieuwsbrief leest u over de uitreiking van het predicaat Excellente School en wijzen we u op de mogelijkheid om een ...

Onderwijsinspectie – Voortgezet onderwijs | Jaargang 2019/2020, 2e editie

Nieuwsbrief inspectie: voortgezet onderwijs - oktober 2019

In deze editie leest u dat het Onderwijsresultatenmodel in 2020 wordt aangepast. Daarnaast willen we u attenderen op het ...

Onderwijsinspectie – Voortgezet onderwijs | Jaargang 2019/2020, 1e editie

Nieuwsbrief Voortgezet onderwijs - mei 2019

Onderwijsinspectie – Voortgezet onderwijs | 2e editie schooljaar 2018/2019