Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Nieuwsbrief Voortgezet onderwijs

Met deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van ontwikkelingen in het (onderwijs)toezicht in het voortgezet onderwijs.

Onze eerdere edities van de nieuwsbrief Onderwijsinspectie - voortgezet onderwijs vindt u in het nieuwsbrievenarchief van de Rijksoverheid.

Frequentie
4 keer per jaar

39 edities

 1. De Staat van het Onderwijs 2024: voortgezet onderwijs - 17 april 2024

  Vandaag publiceerde de inspectie De Staat van het Onderwijs 2024. In dit rapport brengen we feiten en cijfers samen. We laten de ...

  Nieuwsbrief Voortgezet onderwijs | Jaargang 2023-2024

 2. Nieuwsbrief inspectie: voortgezet onderwijs - 12 maart 2024

  In deze nieuwsbrief meer informatie over reken- en wiskundevaardigheden van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Ook wijzen we ...

  Nieuwsbrief Voortgezet onderwijs | jaargang 2023-2024, 2e editie

 3. Nieuwsbrief inspectie: rekenen en wiskunde in het voortgezet onderwijs - 6 maart 2024

  Met deze nieuwsbrief informeren we u over de resultaten van de peiling Rekenen en Wiskunde in het leerjaar 2 van het voortgezet ...

  Nieuwsbrief Voortgezet onderwijs | Jaargang 2023-2024

 4. Nieuwsbrief inspectie: voortgezet onderwijs - 13 december 2023

  In deze nieuwsbrief meer informatie over de standaard Basisvaardigheden. Ook informeren we u over het Jaarwerkplan 2024 en de ...

  Nieuwsbrief Voortgezet onderwijs | jaargang 2023-2024, 2e editie

 5. Nieuwsbrief inspectie: voortgezet onderwijs - Kwaliteit schoolexamens - 22 november 2023

  In deze extra nieuwsbriefeditie van de Inspectie van het Onderwijs besteden wij aandacht aan ons recente onderzoek naar de ...

  Nieuwsbrief Voortgezet onderwijs | Jaargang 2023-2024

 6. Nieuwsbrief inspectie: voortgezet onderwijs - 11 oktober

  In deze nieuwsbrief leest u dat we maatregelen gaan nemen tegen scholen die de monitoringsgegevens sociale veiligheid niet hebben ...

  Nieuwsbrief Voortgezet onderwijs | jaargang 2023-2024, 1e editie

 7. Nieuwsbrief inspectie: Onderzoekskader 2023 - 12 juli 2023

  In deze extra nieuwsbrief informeren we u over het aangepaste onderzoekskader dat is vastgesteld door de minister. We lichten de ...

  Nieuwsbrief Voortgezet onderwijs | Jaargang 2022-2023

 8. Nieuwsbrief inspectie: voortgezet onderwijs - 14 juni

  In deze nieuwsbrief leest u onder andere dat scholen in het voortgezet onderwijs niet duidelijk communiceren over de vrijwillige ...

  Nieuwsbrief Voortgezet onderwijs

 9. Nieuwsbrief inspectie: De versterking van ons toezicht

  In deze nieuwsbrief leest u hoe we het toezicht in het funderend onderwijs en het mbo versterken. We vertellen wat er voor ...

  Nieuwsbrief Voortgezet onderwijs | 26 mei 2023

 10. De Staat van het Onderwijs 2023

  Vandaag is De Staat van het Onderwijs 2023 gepubliceerd. Elk jaar maken we de staat van het onderwijs op, zoals dat in artikel 23 ...

  Nieuwsbrief Voortgezet onderwijs