Nieuwsbrief Voortgezet onderwijs

Met deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van ontwikkelingen in het (onderwijs)toezicht in het voortgezet onderwijs.

Onze eerdere edities van de nieuwsbrief Onderwijsinspectie - voortgezet onderwijs vindt u in het nieuwsbrievenarchief van de Rijksoverheid.

Frequentie
4 keer per jaar

23 edities

De Staat van het Onderwijs 2022: voortgezet onderwijs - 13 april 2022

Vandaag is de Staat van het Onderwijs 2022 gepubliceerd. Ieder jaar maken wij de staat van het onderwijs op, zoals dat in artikel ...

Nieuwsbrief Voortgezet onderwijs | Jaargang 2021/2022

Nieuwsbrief inspectie: voortgezet onderwijs - 8 maart 2022

In deze nieuwsbrief brengen we u onder andere op de hoogte van de intensivering van ons toezicht op passend onderwijs. Ook ...

Nieuwsbrief Voortgezet onderwijs | Jaargang 2021/2022, 3e editie

Nieuwsbrief inspectie: voortgezet onderwijs - december 2021

In deze nieuwsbrief leest u onder andere dat onze vertrouwensinspecteurs vorig schooljaar bijna 1300 meldingen hebben ontvangen. ...

Nieuwsbrief Voortgezet onderwijs | Jaargang 2021/2022, 2e editie

Nieuwsbrief inspectie: Gevolgen 16 maanden corona voor het onderwijs

Welke gevolgen hadden de coronamaatregelen voor het onderwijs? Uit ons onderzoek in alle sectoren van het onderwijs komt naar ...

Nieuwsbrief Voortgezet onderwijs | Jaargang 2021/2022

Nieuwsbrief inspectie: voortgezet onderwijs - oktober 2021

In deze nieuwsbrief wijzen wij u onder andere op het onderzoek dat de inspectie deed naar de digitale weerbaarheid in het hoger ...

Nieuwsbrief Voortgezet onderwijs | Jaargang 2021/2022, 1e editie

Nieuwsbrief inspectie: voortgezet onderwijs - Onderzoekskader 2021

Vanaf 1 augustus gaat de Inspectie van het Onderwijs werken met herziene onderzoekskaders in het primair onderwijs, het ...

Nieuwsbrief Voortgezet onderwijs | Jaargang 2020/2021

Nieuwsbrief inspectie: voortgezet onderwijs - juni 2021

In deze nieuwsbrief leest u onder andere dat wij vooral in het funderend onderwijs weer vaker onderzoek op locatie doen en dat we ...

Nieuwsbrief Voortgezet onderwijs | Jaargang 2020/2020, 4e editie

Nieuwsbrief inspectie: voortgezet onderwijs - De Staat van het Onderwijs 2021

Vandaag is de Staat van het Onderwijs 2021 gepubliceerd. Ieder jaar maken wij de staat van het onderwijs op, zoals dat in artikel ...

Nieuwsbrief Voortgezet onderwijs | Jaargang 2020/2021

Nieuwsbrief voortgezet onderwijs - maart 2021

In deze nieuwsbrief leest u over een verdiepend onderzoek dat we gaan uitvoeren naar de gevolgen van de coronacrisis voor het ...

Nieuwsbrief Voortgezet onderwijs | Jaargang 2020/2021, 3e editie

Nieuwsbrief inspectie: voortgezet onderwijs - Geen beoordeling op onderwijsresultaten in schooljaar 2021/2022

In deze extra nieuwsbriefeditie van de Inspectie van het Onderwijs leest u dat scholen in het funderend onderwijs in schooljaar ...

Nieuwsbrief Voortgezet onderwijs | Jaargang 2020/2021