2 meiden zitten samen in schoolbankje en krijgen allebei individueel uitleg van leerkracht
© Inspectie van het Onderwijs

Nieuwsbrief Voortgezet onderwijs

Met deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van ontwikkelingen in het (onderwijs)toezicht in het voortgezet onderwijs.

Onze eerdere edities van de nieuwsbrief Onderwijsinspectie - voortgezet onderwijs vindt u in het nieuwsbrievenarchief van de Rijksoverheid.

Frequentie
4 keer per jaar

18 edities

Nieuwsbrief inspectie: voortgezet onderwijs - Onderzoekskader 2021

Vanaf 1 augustus gaat de Inspectie van het Onderwijs werken met herziene onderzoekskaders in het primair onderwijs, het ...

Nieuwsbrief Voortgezet onderwijs | Jaargang 2020/2021

Nieuwsbrief inspectie: voortgezet onderwijs - juni 2021

In deze nieuwsbrief leest u onder andere dat wij vooral in het funderend onderwijs weer vaker onderzoek op locatie doen en dat we ...

Nieuwsbrief Voortgezet onderwijs | Jaargang 2020/2020, 4e editie

Nieuwsbrief inspectie: voortgezet onderwijs - De Staat van het Onderwijs 2021

Vandaag is de Staat van het Onderwijs 2021 gepubliceerd. Ieder jaar maken wij de staat van het onderwijs op, zoals dat in artikel ...

Nieuwsbrief Voortgezet onderwijs | Jaargang 2020/2021

Nieuwsbrief voortgezet onderwijs - maart 2021

In deze nieuwsbrief leest u over een verdiepend onderzoek dat we gaan uitvoeren naar de gevolgen van de coronacrisis voor het ...

Nieuwsbrief Voortgezet onderwijs | Jaargang 2020/2021, 3e editie

Nieuwsbrief inspectie: voortgezet onderwijs - Geen beoordeling op onderwijsresultaten in schooljaar 2021/2022

In deze extra nieuwsbriefeditie van de Inspectie van het Onderwijs leest u dat scholen in het funderend onderwijs in schooljaar ...

Nieuwsbrief Voortgezet onderwijs | Jaargang 2020/2021

Nieuwsbrief inspectie: voortgezet onderwijs - december 2020

In deze nieuwsbrief leest u over het project afstandsonderwijs COVID-19. Verder geven we een actueel beeld van de gevolgen van de ...

Nieuwsbrief Voortgezet onderwijs | Jaargang 2020/2021, 2e editie

Onderwijs tijdens COVID-19: scholen hebben zorgen over de continuïteit van het onderwijs en over leerachterstanden van leerlingen

In de periode tussen de zomervakantie en de herfstvakantie was er bij scholen en instellingen grote zorg over de voortdurende ...

Nieuwsbrief Voortgezet onderwijs | Jaargang 2020/2021

Nieuwsbrief inspectie: voortgezet onderwijs - Meldpunt schoolsluiting en (toe)zicht op kwaliteit afstandsonderwijs

In deze extra nieuwsbriefeditie van de Inspectie van het Onderwijs informeren wij u over de landelijke registratie van tijdelijke ...

Nieuwsbrief Voortgezet onderwijs | Jaargang 2020/2021

Nieuwsbrief inspectie: voortgezet onderwijs - oktober 2020

In deze nieuwsbrief leest u hoe ons toezicht er dit schooljaar uitziet. Daarnaast wijzen wij u op de richtlijnen voor het melden ...

Nieuwsbrief Voortgezet onderwijs | Jaargang 2020/2021, 1e editie

Nieuwsbrief inspectie: voortgezet onderwijs - Inspectie volgt onderwijs tijdens COVID-19 (2e editie)

Schoolleiders en bestuurders van scholen en instellingen hebben zorgen over de organisatie van het onderwijs dit schooljaar. ...

Nieuwsbrief Voortgezet onderwijs | Jaargang 2020/2021

Ga naar