Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

De Staat van het Onderwijs 2024: voortgezet onderwijs - 17 april 2024

Vandaag publiceerde de inspectie De Staat van het Onderwijs 2024. In dit rapport brengen we feiten en cijfers samen. We laten de belangrijkste trends en ontwikkelingen zien, en we doen aanbevelingen.

Grote groep onvoldoende scholen moet leren van scholen waar het goed gaat

Scholen en opleidingen die de onderwijskwaliteit en basisvaardigheden niet op orde hebben, zouden meer voorbeeld moeten nemen aan scholen waar het wel goed gaat. De onderlinge verschillen tussen scholen en instellingen zijn nu te groot. Dat blijkt onder andere uit de mate waarin leerlingen op vergelijkbare scholen de taal- en rekenvaardigheden beheersen en uit de kwaliteitsoordelen van de inspectie over scholen en instellingen. Uit een steekproef van 225 scholen blijkt dat ruim 20% van de scholen in funderend onderwijs vorig jaar het inspectieoordeel Onvoldoende kreeg. Tegelijkertijd zijn er ook veel scholen waar het wél lukt, maar we zien nog te weinig dat deze goede voorbeelden op landelijke schaal worden overgenomen. 

Download De Staat van het Onderwijs 2024

Cover De Staat van het Onderwijs 2024
Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Lees het online magazine

In het online magazine bij De Staat van het Onderwijs 2024 koppelen we de feiten en cijfers uit het rapport aan verhalen en suggesties uit de onderwijspraktijk.

Het Tender College in IJmuiden en het D’Oultremontcollege in Drunen hebben de extra ondersteuning van leerlingen zorgvuldig ingericht. Hoe zij samen kijken wat er nodig is, leest u in het dubbelinterview. Meer interesse in een vakoverstijgende rekenmethode? Initiatiefnemer Kees Hooyman en docent Geert-Jan Vogel delen hun enthousiasme en voorbeelden in een interview.  

Lees hier het magazine

Stabiliteit, goede kwaliteitszorg en professionele kwaliteitscultuur nodig

Het voortgezet onderwijs heeft het lastig. Leerlingen beheersen in steeds mindere mate de basisvaardigheden. De kwaliteit van het pedagogisch-didactisch handelen is niet vanzelfsprekend en het welzijn van de leerlingen staat onder druk. Tegelijk ervaren leraren en schoolleiders een hoge werkdruk en zijn de tekorten groot. In rapporten van zeer zwakke scholen schrijven inspecteurs geregeld dat er veel wisselingen zijn geweest in de schoolleiding, of woorden van gelijke strekking. Een stabiele schoolleiding, een goede kwaliteitszorg en een professionele kwaliteitscultuur kunnen ervoor zorgen dat de onderwijskwaliteit op peil blijft of liever, steeds verder verbetert.

Bekijk het sectorbeeld voortgezet onderwijs

Jongeren achter een laptop in de klas, met een docent die uitleg geeft
Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Bekijk de presentatie

Vanochtend overhandigde Ria Westendorp (waarnemend inspecteur-generaal van het Onderwijs) De Staat van het Onderwijs 2024 aan Mariёlle Paul, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs. U kunt de presentatie van de hoofdlijnen van De Staat van het Onderwijs en de overhandiging online terugkijken. 

Kijk hier de presentatie terug

Wordt vervolgd

De komende periode geven wij op verschillende momenten en plaatsen aandacht aan de thema’s uit De Staat van het Onderwijs 2024. Ook mogelijke oplossingsrichtingen voor knelpunten die we signaleerden, delen we graag. Wilt u hiervan op de hoogte blijven? Houd dan de website, de nieuwsbrieven en het LinkedIn-account van de inspectie in de gaten. 

Colofon

Dit is een uitgave van de Inspectie van het Onderwijs.

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over het onderwijstoezicht? Neem dan contact op met Klantcontact. Dit kan via het contactformulier of op werkdagen tussen 09.00 en 16.30 uur via 088-669 60 60.

Denkt u dat deze nieuwsbrief ook interessant is voor anderen, bijvoorbeeld docenten en teamleiders op uw school? Abonneren op deze nieuwsbrief is mogelijk via onze website.