Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Nieuwsbrief Voortgezet onderwijs

Met deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van ontwikkelingen in het (onderwijs)toezicht in het voortgezet onderwijs.

Onze eerdere edities van de nieuwsbrief Onderwijsinspectie - voortgezet onderwijs vindt u in het nieuwsbrievenarchief van de Rijksoverheid.

Frequentie
4 keer per jaar

36 edities

 1. Nieuwsbrief inspectie: voortgezet onderwijs - De Staat van het Onderwijs 2021

  Vandaag is de Staat van het Onderwijs 2021 gepubliceerd. Ieder jaar maken wij de staat van het onderwijs op, zoals dat in artikel ...

  Nieuwsbrief Voortgezet onderwijs | Jaargang 2020/2021

 2. Nieuwsbrief voortgezet onderwijs - maart 2021

  In deze nieuwsbrief leest u over een verdiepend onderzoek dat we gaan uitvoeren naar de gevolgen van de coronacrisis voor het ...

  Nieuwsbrief Voortgezet onderwijs | Jaargang 2020/2021, 3e editie

 3. Nieuwsbrief inspectie: voortgezet onderwijs - Geen beoordeling op onderwijsresultaten in schooljaar 2021/2022

  In deze extra nieuwsbriefeditie van de Inspectie van het Onderwijs leest u dat scholen in het funderend onderwijs in schooljaar ...

  Nieuwsbrief Voortgezet onderwijs | Jaargang 2020/2021

 4. Nieuwsbrief inspectie: voortgezet onderwijs - december 2020

  In deze nieuwsbrief leest u over het project afstandsonderwijs COVID-19. Verder geven we een actueel beeld van de gevolgen van de ...

  Nieuwsbrief Voortgezet onderwijs | Jaargang 2020/2021, 2e editie

 5. Onderwijs tijdens COVID-19: scholen hebben zorgen over de continuïteit van het onderwijs en over leerachterstanden van leerlingen

  In de periode tussen de zomervakantie en de herfstvakantie was er bij scholen en instellingen grote zorg over de voortdurende ...

  Nieuwsbrief Voortgezet onderwijs | Jaargang 2020/2021

 6. Nieuwsbrief inspectie: voortgezet onderwijs - Meldpunt schoolsluiting en (toe)zicht op kwaliteit afstandsonderwijs

  In deze extra nieuwsbriefeditie van de Inspectie van het Onderwijs informeren wij u over de landelijke registratie van tijdelijke ...

  Nieuwsbrief Voortgezet onderwijs | Jaargang 2020/2021

 7. Nieuwsbrief inspectie: voortgezet onderwijs - oktober 2020

  In deze nieuwsbrief leest u hoe ons toezicht er dit schooljaar uitziet. Daarnaast wijzen wij u op de richtlijnen voor het melden ...

  Nieuwsbrief Voortgezet onderwijs | Jaargang 2020/2021, 1e editie

 8. Nieuwsbrief inspectie: voortgezet onderwijs - Inspectie volgt onderwijs tijdens COVID-19 (2e editie)

  Schoolleiders en bestuurders van scholen en instellingen hebben zorgen over de organisatie van het onderwijs dit schooljaar. ...

  Nieuwsbrief Voortgezet onderwijs | Jaargang 2020/2021

 9. Nieuwsbrief inspectie: voortgezet onderwijs - juni 2020

  In deze nieuwsbrief leest u onder andere over het toezicht in de komende periode. Ook informeren wij u over de beoordeling van de ...

  Nieuwsbrief Voortgezet onderwijs | Jaargang 2019/2020, 3e editie

 10. Nieuwsbrief inspectie: voortgezet onderwijs - Inspectie volgt onderwijs tijdens COVID-19

  Inspecteurs hebben in de tweede helft van april 2020 bij een representatieve steekproef van scholen, instellingen en ...

  Nieuwsbrief Voortgezet onderwijs | Jaargang 2019/2020