Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Nieuwsbrief Voortgezet onderwijs

Met deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van ontwikkelingen in het (onderwijs)toezicht in het voortgezet onderwijs.

Onze eerdere edities van de nieuwsbrief Onderwijsinspectie - voortgezet onderwijs vindt u in het nieuwsbrievenarchief van de Rijksoverheid.

Frequentie
4 keer per jaar

31 edities

 1. Nieuwsbrief inspectie: voortgezet onderwijs - Meldpunt schoolsluiting en (toe)zicht op kwaliteit afstandsonderwijs

  In deze extra nieuwsbriefeditie van de Inspectie van het Onderwijs informeren wij u over de landelijke registratie van tijdelijke ...

  Nieuwsbrief Voortgezet onderwijs | Jaargang 2020/2021

 2. Nieuwsbrief inspectie: voortgezet onderwijs - oktober 2020

  In deze nieuwsbrief leest u hoe ons toezicht er dit schooljaar uitziet. Daarnaast wijzen wij u op de richtlijnen voor het melden ...

  Nieuwsbrief Voortgezet onderwijs | Jaargang 2020/2021, 1e editie

 3. Nieuwsbrief inspectie: voortgezet onderwijs - Inspectie volgt onderwijs tijdens COVID-19 (2e editie)

  Schoolleiders en bestuurders van scholen en instellingen hebben zorgen over de organisatie van het onderwijs dit schooljaar. ...

  Nieuwsbrief Voortgezet onderwijs | Jaargang 2020/2021

 4. Nieuwsbrief inspectie: voortgezet onderwijs - juni 2020

  In deze nieuwsbrief leest u onder andere over het toezicht in de komende periode. Ook informeren wij u over de beoordeling van de ...

  Nieuwsbrief Voortgezet onderwijs | Jaargang 2019/2020, 3e editie

 5. Nieuwsbrief inspectie: voortgezet onderwijs - Inspectie volgt onderwijs tijdens COVID-19

  Inspecteurs hebben in de tweede helft van april 2020 bij een representatieve steekproef van scholen, instellingen en ...

  Nieuwsbrief Voortgezet onderwijs | Jaargang 2019/2020

 6. Nieuwsbrief inspectie: voortgezet onderwijs - De Staat van het Onderwijs 2020

  Vandaag is de Staat van het Onderwijs 2020 gepubliceerd. Ieder jaar maken wij de staat van het onderwijs op, zoals dat in artikel ...

  Nieuwsbrief Voortgezet onderwijs | Jaargang 2019/2020

 7. Nieuwsbrief inspectie: toezicht tijdens coronacrisis

  In deze speciale nieuwsbrief leest u dat de inspectie het toezicht aanpast vanwege de coronacrisis, en over andere onderwerpen ...

  Nieuwsbrief Voortgezet onderwijs | Jaargang 2019/2020

 8. Nieuwsbrief inspectie: De Financiële Staat van het Onderwijs 2018

  Nieuwsbrief Voortgezet onderwijs | Jaargang 2019/2020

 9. Nieuwsbrief inspectie: voortgezet onderwijs - december 2019

  In deze nieuwsbrief leest u over de uitreiking van het predicaat Excellente School en wijzen we u op de mogelijkheid om een ...

  Nieuwsbrief Voortgezet onderwijs | Jaargang 2019/2020, 2e editie

 10. Nieuwsbrief inspectie: voortgezet onderwijs - oktober 2019

  In deze editie leest u dat het Onderwijsresultatenmodel in 2020 wordt aangepast. Daarnaast willen we u attenderen op het ...

  Nieuwsbrief Voortgezet onderwijs | Jaargang 2019/2020, 1e editie