2 meiden zitten samen in schoolbankje en krijgen allebei individueel uitleg van leerkracht
© Inspectie van het Onderwijs

Nieuwsbrief inspectie: voortgezet onderwijs - De Staat van het Onderwijs 2021

Vandaag is de Staat van het Onderwijs 2021 gepubliceerd. Ieder jaar maken wij de staat van het onderwijs op, zoals dat in artikel 23 lid 8 van de Grondwet wordt gevraagd. We brengen feiten en cijfers bijeen, we tonen meerjarige ontwikkelingen en resultaten, we signaleren verbanden en oorzaken.

Trends in het onderwijs

Het onderwijs kwam in 2020 voor een ongekende opgave te staan. Door de coronapandemie moest het onderwijs noodgedwongen op afstand of in hybride vorm worden gegeven. Bij gedeeltelijk fysiek onderwijs golden veiligheidsmaatregelen die vaak in de praktijk zeer lastig bleken. Alle betrokkenen hebben een forse inspanning geleverd, waardoor veel onderwijs ondanks alles door heeft kunnen gaan.

De coronacrisis heeft desondanks gevolgen voor leerlingen en studenten. Er is over de gehele linie sprake van minder leergroei, al zijn hierin wel verschillen tussen (groepen) leerlingen. Ook op het punt van kansengelijkheid is er terrein verloren. Verschillen tussen scholen blijven bestaan, zo is er ook sprake van een kleine maar hardnekkige groep scholen die langdurig laagpresteert. Al voor de coronacrisis nam het gebruik van aanvullend onderwijs toe, vaker onder leerlingen en studenten wiens ouders een bovengemiddeld inkomen hebben.

Download de Staat van het Onderwijs 2021

De staat van het voortgezet onderwijs

In het schooljaar 2019/2020 zijn bijna alle leerlingen geslaagd voor hun examen. Of de geslaagde examenleerlingen als eerstejaarsstudenten in studiejaar 2020/2021 zijn gestart met achterstanden, weten we niet.

Leerlingen en onderwijspersoneel lieten veel flexibiliteit zien tijdens de (gedeeltelijke) scholensluitingen. Met het wegvallen van het centraal examen door de coronapandemie ontbreekt een belangrijk ijkpunt in het voortgezet onderwijs. Scholen geven aan dat de (gedeeltelijke) scholensluitingen geleid hebben tot achterstanden bij hun leerlingen. Zij baseren zich daarbij vooral op inschattingen van docenten, op dat wat leerlingen hun teruggeven en de afname van methodetoetsen. Om de ontwikkeling van de leerlingen goed in beeld te brengen, is de afname van genormeerde toetsen onontbeerlijk. Weinig scholen nemen deze toetsen tot nu toe af.

Download het sectorhoofdstuk voortgezet onderwijs

© Inspectie van het Onderwijs

Meld u aan voor het webinar en de online conferentie

Vanmiddag om 15:00 uur start het webinar voortgezet onderwijs. U kunt zich hier nog voor aanmelden.

Op 11 mei vindt de online conferentie plaats. In een talkshow bespreken we de reacties op de Staat van het Onderwijs 2021 en bespreken we openstaande vraagstukken. Aansluitend bieden we diverse inspiratiesessies aan en gaan we in gesprek met partners en onderwijsprofessionals over oplossingen voor knelpunten in het onderwijs.

Colofon

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over het onderwijstoezicht? Neem dan contact op met het Loket Onderwijsinspectie. Dit kan via het contactformulier of op werkdagen tussen 09.00 en 16.30 uur via 088-669 60 60.