De staat van het voortgezet onderwijs

Er zijn nog steeds grote verschillen tussen leerlingen in de kansen die zij krijgen om het voor hen optimale onderwijsresultaat te halen. Er zijn positieve trends, zoals het vaker gediplomeerd stapelen, maar er zijn ook nog zorgpunten. Onder meer het verschil in slagingspercentages tussen groepen leerlingen met verschillende achtergronden baart zorgen.

In het voortgezet onderwijs neemt de opstroom ten opzichte van het basisschooladvies toe. Tegelijkertijd blijven leerlingen vaker zitten in vergelijking met voorgaande jaren, stromen nog steeds veel leerlingen af en geven leerlingen aan dat zij meer schoolstress ervaren. Scholen dienen zorgvuldige afwegingen en de juiste keuzes te maken in schoolloopbanen. Leerlingen moeten voldoende uitgedaagd worden en hun potentie goed benutten, maar het overbevragen van leerlingen moet worden voorkomen.

Het lerarentekort is groot en blijft toenemen. Voor de vakken Nederlands en wiskunde worden veel leraren gezocht. Tegelijkertijd kan het afstemmen van het onderwijs op de behoeften van leerlingen beter. Beginnende leraren zeggen daarvoor nu niet altijd goed toegerust te zijn. Professionalisering heeft daarom prioriteit, ook bij tekorten.

Bekijk ook het digitale magazine bij De Staat van het Onderwijs 2023. Hierin koppelen we de feiten en cijfers uit het rapport aan verhalen en suggesties uit de onderwijspraktijk.