De staat van het voortgezet onderwijs

In 2021 zijn opnieuw meer leerlingen geslaagd dan voor de coronapandemie. Zonder versoepelende maatregelen, zoals de duimregeling, zou vermoedelijk 10 procent minder leerlingen zijn geslaagd. Het is belangrijk dat ook deze leerlingen in het vervolgonderwijs passend worden begeleid. 

Scholen maakten zich vooral zorgen over de motivatie en het welzijn van hun leerlingen en over de burgerschapsvaardigheden. De leerachterstanden vallen volgens scholen mee. Echter, uit onderzoek blijkt dat de kennis en vaardigheden van de leerlingen wel degelijk achterblijven bij hun leeftijdsgenoten van vóór de coronacrisis. Bovendien bleven naar verhouding meer leerlingen zitten dan voor de pandemie. Dit benadrukt het belang dat scholen de basisvaardigheden van hun leerlingen op een betrouwbare en valide wijze volgen. Pas dan zien scholen hoe hun leerlingen zich ontwikkelen in vergelijking met leeftijdsgenoten en hoe groot eventuele achterstanden zijn.