Overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

In groep 8 van de basisschool krijgt een leerling het advies voor het vervolgonderwijs. Dit is een belangrijke stap. Niet voor niets gelden er wettelijke regels rond de overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs. En het is allereerst belangrijk dat het schooladvies zorgvuldig tot stand komt.

Belang van goed schooladvies

Een goed overwogen schooladvies biedt kinderen de beste kansen. Soms blijken leraren echter in hun advies zaken mee te wegen die - onbedoeld en vaak ook onbewust de kansen van leerlingen kunnen belemmeren. Het onderzoek ‘Kansen(on)gelijkheid bij de overgangen po-vo’ geeft handvatten voor scholen om het schooladvies de kansen van leerlingen te vergroten.

Wat zijn de regels?

  1. Het schooladvies is leidend voor de toelating tot het voortgezet onderwijs. De vo-school kan een leerling wel hoger plaatsen dan het schooladvies. Lager plaatsen is alleen toegestaan op verzoek van de ouders.
  2. Basisscholen moeten het schooladvies voor 1 maart vaststellen en voor 15 maart in Bron (Basisregistratie Onderwijs) registreren.
  3. De eindtoets geldt voor alle leerlingen als tweede gegeven. Wanneer het resultaat op de eindtoets hoger uitvalt dan verwacht, moet de basisschool het advies heroverwegen. De basisschool kan besluiten het advies naar boven bij te stellen. Dit bijgestelde advies is dan leidend voor de toelating tot het voortgezet onderwijs. Wanneer het resultaat lager is dan verwacht, heroverweegt de basisschool het schooladvies niet.

Er bestaat één schooladvies

Het schooladvies moet voor alle belanghebbenden hetzelfde zijn. Dus zowel de leerling en zijn ouders als de vo-school krijgen hetzelfde schooladvies te horen. Dit is tevens het schooladvies dat de basisschool in Bron opneemt.

Wij zien op dit moment dat sommige basisscholen zowel een schooladvies als een plaatsingsadvies opstellen voor een leerling. De leerling krijgt bijvoorbeeld te horen dat hij een havo/vwo-advies heeft, terwijl de vo-school geadviseerd wordt de leerling in de havo te plaatsen. Ook in Bron staat vervolgens dat de leerling een havo-advies heeft. In zo’n geval beschikken de drie partijen, leerling en ouders, vo-school én Bron, niet over dezelfde informatie. Dat mag niet. Indien de inspectie zulke signalen krijgt, zal zij basisscholen hierop aanspreken.

Tot slot

Voor verdere vragen verwijzen wij graag naar:

  • de website: www.vanponaarvo.nl
  • het Loket van de Inspectie van het Onderwijs. Het Loket is elke werkdag bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer (088) 669 60 60, keuze 2 of via het contactformulier.