Feiten en fabels in de overgang van po naar vo

Mede naar aanleiding van de oproep tot kansrijk adviseren van minister Slob in januari 2021, hebben we in het voorjaar van 2021 onderzoek gedaan naar de wijze waarop basisscholen in schooljaar 2020-2021 invulling hebben gegeven aan de adviesprocedure voor leerlingen uit groep 8. Tijdens dit onderzoek zijn verschillende fabels, die er leven in het onderwijsveld, aan het licht gekomen.

Fabels over enkele versus dubbele adviezen, over de mogelijkheden van opstromen en afstromen, over de inhoud en status van plaatsingswijzers, over de mogelijkheid van plaatsingsadviezen geven, over hoe de onderwijsinspectie naar doorstroomgegevens kijkt en welke gegevens over het vervolgsucces van leerlingen beschikbaar zijn. Voor besturen, scholen en andere professionals die bij het adviesproces betrokken zijn, stellen we deze fabels in dit document aan de orde en we beschrijven vooral ook wat het feit is. We geven daarbij ook toelichtingen en voorbeelden.