Heroverwegen en bijstellen van schooladviezen na de eindtoets

De inspectie heeft in februari en maart 2021 onderzoek gedaan naar de wijze waarop basisscholen in schooljaar 2020-2021 invulling hebben gegeven aan de adviesprocedure.

De scholen zijn bevraagd op welke adviesprocedure zij hebben gevolgd en waarin die afweek van eerdere jaren voor de coronacrisis. Het ging om een onderzoek onder ruim 200 scholen. In een vervolgonderzoek hebben we ons gericht op bijstellingen van de adviezen op basis van de eindtoetsresultaten. 

Dit rapport betreft aanvullende informatie op het rapport Feiten en fabels in de overgang van po naar vo.